Betingelser for forbrugPCPSw Aps stiller denne webside til rådighed som en gratis service, og et værktøj til danske virksomheder der benytter betalingsservice filer til automatisk betaling.
Vi forsøger løbende at udvikle PaymentHelper på vores webside så korrekt og sikker som muligt, men gør opmærksom på, at PaymentHelper som alt andet software kan indeholde fejl eller mangler. PCPSw ApS fraskriver sig ethvert ansvar for sådanne fejl.
  • PCPSw ApS kan ikke stå ansvarlig for nogen art af tab, hvor tabet skyldes brug af PaymentHelper.
  • PCPSw ApS giver ikke nogen garanti for, at siden eller servicen stillet til rådighed på dette vil opfylde dine behov.
  • PCPSw ApS forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at ændre nuværende betingelser.

Al brugergrænseflade, struktur, design (grafisk og funktionelt) og anden forhold (immaterielle rettigheder) vedrørende denne webside, og andre intellektuel ejendom er beskyttet i henhold til ophavsrets.
Alle rettigheder forbeholdes.